Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger

indbyder hermed til

Nørgaards HøjskoleSlægtshistorisk Weekend på
Nørgaards Højskole
17.-19. september 2010
under temaet: Fængslende aner  

 

 

 

 

Program for weekenden:

Fredag: 17. september 2010

16:00 – 17:30 – Indkomst, indkvartering (kaffe/te)

17:30 – 18:00
SSF’s formand byder velkommen og introducerer kurset samt overrækkelse af årets slægtsforskerpris.

18:00 – 19:00 - Middag

19:15 – 20:45

Jørgen Mikkelsen, arkivar på Landsarkivet for Sjælland:

Politi-arkiver før og nu:
Foredraget har til formål at give et indblik i de mange forskellige aktiviteter, politiet har været involveret i gennem tiden, og hvilke typer af arkivalier dette har givet anledning til. Tidsmæssigt bevæger vi os fra Københavns Politis hovedjournaler fra omkring 1800 til døgnrapporter fra de seneste årtier. Men hovedvægten ligger på første halvdel af 1900-tallet, og der vil bl.a. blive fortalt om handelsregistre, alimentationsprotokoller, fremmedprotokoller og navneforandringsprotokoller Kaffe/te i Pejsestuen + udstilling af deltagernes slægtsforskning, edb-rum, spørgecentral og SLÆGTEN) samt amerikansk lotteri hvor man kan vinde mange spændende gaver.

21:00 -

 

Lørdag: 18. september 2010

08:00 – 09:00 - Morgenmad

09:00 – 10:30

Anna Kathrine Christensen:

Horsens Statsfængsel:
I de 153 år Statsfængslet i Horsens var i brug, har der siddet rigtig mange indsatte.
Alene fra åbningen den 20. maj 1853 til hundredeårs-jubilæet den 20. maj 1953. En del heraf var gengangere, der blev indsat flere gange,
men et skøn er, at mellem 12.000 og 14.000 personer opholdt sig som indsatte i fængslet løbet af de første hundrede år. Og 53 år senere var det blevet til mange flere indsatte. Det er fanger, der enten er blevet kendt for deres voldsomme forbrydelser, flugtforsøg eller specielle baggrund.
Det var fra Statsfængslet i Horsens at Carl August Lorentzen i december 1949 flygtede gennem en 18 meter lang tunnel under fængselsgården, og det var her den forhenværende justitsminister og storsvindler Peter Adler Alberti, blev indsat og tabte sig hele 63 kg på blot to år

10:30 – 10:45 - Kaffe/te i Salen samt deltagernes forskning, edb-rum og spørgecentral.

10.45 – 12:00    EKSTRA INDSLAG

Lars Peter Jørgensen og Jeppe Christensen fra Københavns Stadsarkiv:

Politiets registerblade:
En væsentlig opgave for Københavns politi, var at vide hvor folk boede og opholdt sig. Til hjælp til denne opgave oprettede politiet ”Politiets Registerblade”, som var blade ført på den enkelte borger. Disse blade giver både oplysninger om folks bopæl, men indeholder også bemærkninger af mere politimæssig karrakter, som fx: Bondefanger, alfons og offentligt fruentimmer. Dette store materiale omfatter ca. 1,2 mill registerblade og dækker perioden 1892-1923. Københavns Stadsarkiv er i samarbejde med de tre slægtshistoriske foreninger i gang med en webbaseret tilgængeliggørelses- og registreringsprojekt af dette enorme materiale. Foredraget vil have fokus på brugerinddragelse og hvordan slægtsforskere og arkiver kan samarbejde om tilgængeliggørelse og indtastning af arkiver. Der vil også være eksempler på, hvad man som slægtsforsker kan bruge
politiets registerblade til og hvilke nye veje de kan åbne op for.
Se projektet her: www.politietsregisterblade.dk

12:00 – 13:00 - Frokost

13.15 – 15:00

Poul Duedahl, Professor i Historie ved Aalborg Universitet og har skrevet mange historier om de gamle forbrydelser:

Fotografiets fascination
Af alle menneskets opfindelser er fotografiet en af de mest fascinerende. Lige siden opfindelsen – daguerreotypiet – blev købt fri til offentlig afbenyttelse af den franske regering i juli 1839, har fotografiet udgjort et spejl, som har gjort det muligt at sammenligne sig med mennesker, som man ellers ikke ville møde, som ser anderledes ud og som derved er med at definere, hvem man selv er. Dette foredrag vil gå på jagt efter forbryderbilledets danmarkshistorie og levere smagsprøver på nogle af de mange ”fængslende” fotografier, som findes rundt omkring i forskellige offentlige samlinger. Foredragsholderen går bag om udvalgte billeder og rekonstruere den historie, som førte til at de portrætterede blev foreviget.
Foredraget giver således et indblik i en forunderlig verden befolket af mordere, børnemishandlere, røvere, falskmøntnere, svindlere, anarkister, prostituerede, landstrygere og listetyve.

15:00 – 15:30 - Kaffe/te i Salen

15:15 – 16:45

Charlotte S.H.Jensen, cand. mag. – Nationalmuseet:

Røverhistorier
Røverbander er en sagnomspundet størrelse, og mange sagn er faktisk ikke helt ved siden af. Foredraget beskæftiger sig med berømte outlaws – som f.eks. Lange-Margrete og Peder Mikkelsen, der satte mange spor, i såvel folkeoverlevering som fængselsarkivalier. Vi kigger på de forestillinger som traditionen indeholder og på de retshistoriske kilder – er der syn for sagn?

16.45 – 17.30 - Egen tid

18:00 – 19:30 - Middag

21:00 - Kaffe/te i Pejsestuen

 

Søndag: 19. september 2010

08:00 – 09:00 - Morgenmad

09:15 – 10:45

Frank Bøgh, Politihistorisk Museum:

Historien om Politihistorisk Museum og lidt om Knud Børge Martinsen:
Om Politihistorisk Museum og om kildesøgning generelt, bl.a. om foreløberen for Folkeregistret i Københavns Kommune, der er ved at blive digitaliseret, et projekt der åbner uanede muligheder.
Hør om de systematiserede arkivalier af f.eks. prostituerede kvinder i
1880-1900. Også spørgsmål om, hvad fremtiden vil give af muligheder,
f.eks. med gamle personalearkiver + fotos.
Politiet har fotograferet siden 1880 og har muligvis Danmarks største samling af fotografier.

Hør historien om Knud Børge Martinsen, en lidt skæv dreng der siden hen blev en respektabel officer med en stor karriere foran sig i den danske hær. I forbindelsen med besættelsen gik det galt for den ellers
anglofile officer, der pludselig så lyset i den tyske hær. Han søgte om at få lov til at gøre tjeneste i Waffen-SS, fik tilladelsen og blev officer på Østfronten. Han blev chef for Frikorps Danmark og siden hen startede han Schalburgkorpset, hvor han iværksatte et par drab i Danmark.

10:45 – 11:00 - Kaffe/te i Salen

11:00 – 11:45

Hans Toudal:

Straffede i lægdsrullerne:
En saglig indføring i lægdsrullerne, – et vanskeligt område for slægtsforskeren. Hvordan finder vi forbryderen i lægdsrullerne, hvem skulle være soldat, hvem havde ansvaret for lægdsrullerne, og hvordan blev registreringen gennemført?

11:45 -12.00 - Formanden slutter weekenden.

12:00 – 13:00 – Frokost – herefter hjemrejse.