Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger

indbyder hermed til

 

Nørgaards HøjskoleSlægtshistorisk Weekend på
Nørgaards Højskole
18.-20. september 2009
under temaet: På rejse med vore aner  

 

 

 

 

Program for weekenden:

Fredag: 18. september 2009

16:00 – 17:30 – Indkomst, indkvartering (kaffe/te)

17:30 – 18:00
SSF’s formand byder velkommen og introducerer kurset samt overrækkelse af årets slægtsforskerpris.

18:00 – 19:00 - Middag

19:15 – 20:45

Anders Sode-Pedersen, arkivar på Rigsarkivet:

Introduktion til Rigsarkivet og DAISY:
Rigsarkivet og Daisy er Statens Arkivers elektroniske onlineregistratur. Daisy indeholder oplysninger om Statens Arkivers righoldige samlinger, og i Daisy er det muligt at bestille arkivalier frem til en læsesal. Projektleder Anders Sode-Pedersen vil berette om udviklingen af Daisy, demonstrere hvordan man bruger Daisy, og løfte sløret for hvilke forbedringer af Daisy, som er planlagt i de kommende år.

 Kaffe/te i Pejsestuen + udstilling af deltagernes slægtsforskning, edb-rum, spørgecentral og SLÆGTEN samt amerikansk lotteri hvor man kan vinde mange spændende gaver.

21:00 - Kaffe/te i Pejsestuen – samt spændende overraskende underholding

 

Lørdag: 19. september 2009

08:00 – 09:00 - Morgenmad

09:00 – 10:30

Lars Henningsen, arkiv- og forskningsleder ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig:

Den anderledes sønderjyske slægtshistorie – hvorfor?:
Sønderjylland er næsten alle de almindelige kilder til slægtshistorien anderledes end i resten af Danmark. Mange kirkebøger er ældre og mere indholdsrige, kilderne til ejendomshistorie er lettere at benytte, og der findes kilder, som slet ikke kendes nord for Kongeåen. Selv fra egnen mellem Haderslev og Kolding er mange kilder på tysk. Det skyldes en administration og traditioner, som var anderledes end i Kongeriget. Foredraget vil se på de særlige udfordringer, som møder slægtsforskeren i Sønderjylland og sætte kilderne i forhold til den egenartede administrations- og forvaltningshistorie, som de afspejler.

10:30 – 10:45 - Kaffe/te i Salen samt deltagernes forskning, edb-rum og spørgecentral.

11.00 – 11:45

Tommy P. Christensen:

Danske slægtsnavne – kan vi få et samlet overblik?

(Foredraget afholdes også kl. 16.45 – 17.30)

Eller egen tid (udstilling af deltagernes slægtsforskning, edb-rum, spørgecentral og SLÆGTEN)

12:00 – 13:00 - Frokost

13.15 – 15:00

Michael Dupont, ansat på Landsarkivet i Kbh.:

Pasprotokoller – en glemt kilde til slægtsforskningen.
En spændende kilde til slægtsforskningen er de såkaldte pasprotokoller, der er en relativt ukendt og derfor ubenyttet kildegruppe. De er bevaret fra størstedelen af det 19. århundrede og findes på landsarkiverne. Når man ikke ved, hvor en person kommer fra eller rejser hen, vil pasprotokollerne i mange tilfælde være et godt sted, at begynde. I 1800-tallet skulle man nemlig bruge pas til indenlandsrejser, og via pasprotokollerne kan man følge en persons rejsefærd. Kom og hør om dette spændende materiale

15:00 – 15:30 - Kaffe/te i Salen

15:15 – 16:45

Inger Buchard, cand.mag. og tidl. lektor ved Esbjerg Statsskole:

Slægtsforskning i Nordtyskland.
Man skal ikke have ret mange håndværkere, militærfolk, embedsmænd i sin slægt, før 1700-tallets livlige kontakt med Nordtyskland og Helstatens sammenbrud bliver et tema for en dansk slægtsforsker. Hvordan finder man frem til kilderne i et område, der har haft en omtumlet historie helt frem til 1989? Hvad kan man bruge internettet til? Erfaringer fra jagten på en sønderjydes aner fra Slesvig til Pommern danner grundlag for foredraget.

16.45 – 17.30

Tommy P. Christensen

Danske slægtsnavne – kan vi få et samlet overblik?

Foredraget afholdes også om formiddagen kl. 11.00 – 11.45

- Eller egen tid

18:00 – 19:30 - Middag

21:00 -Kaffe/te i Pejsestuen (udstilling af deltagernes slægtsforskning, edb-rum, spørgecentral og SLÆGTEN)

Amerikansk lotteri hvor man kan vinde mange spændende gaver.

 

Søndag: 20. september 2009

08:00 – 09:00 - Morgenmad

09:15 – 10:45

Jytte Skaaning, historiker:

Hvad gør vi, når kirkebogen mangler?
Mange af vore kirkebøger før 1814 er gået tabt, pga. mus og brand, der har hærget de mange præstegårde. Hvad gør vi så, når bøgerne ikke eksisterer mere? Foredraget giver tips og råd om, hvor vi kan finde andre kilder, der kan hjælpe os videre.

10:45 – 11:00 - Kaffe/te i Salen (udstilling af deltagernes slægtsforskning, edb-rum, spørgecentral, og SLÆGTEN)

11:00 – 11:45

Gitte B. Høstbo, tidl. laborant:

Arvelighed i slægtsforskningen
Hvad er en DNA-test og hvad kan den fortælle os om vores forfædre. Hvilke firmaer tilbyder disse DNA-tests?. Hvor langt kan vi komme tilbage i historien med en DNA-test. Ofte er DNA og genetik nævnt i forbindelse med opklaringen af kriminal- og mordgåder, samt faderskabssager, historiske gåder eller ved forskningen som biologi og medicin. Måske indeholder ens gener afsløringer om helt uventede familiehemmeligheder eller historien om ens egen slægts folkevandring. I de seneste år har DNA-test fået tag i slægtsforskernes nysgerrighed om at finde oplysninger om deres forfædre eller bekræftelse i diverse slægtsforhold. Også adopterede børn kan få muligheden i at vide mere om deres ophav, børn som ellers intet eller kun lidt ved om sine rødder. Foredraget vil fortælle om historien og mulighederne om DNA-test.

11:45 -12.00 - Formanden slutter weekenden.

12:00 – 13:00 – Frokost – herefter hjemrejse