Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger
indbyder hermed til

Nørgaards HøjskoleSlægtshistorisk Weekend på
Nørgaards Højskole
19.-21. september 2008.
under temaet: Med kød og blod – Kilder der fortæller vore aner

 

 Program for weekenden:

Fredag: 19. september 2008

16:00 – 17:30 – Indkomst, indkvartering (kaffe/te)

17:30 – 18:00
SSF’s formand byder velkommen og introducerer kurset samt overrækkelse af årets slægtsforskerpris.

18:00 – 19:00 - Middag

19:15 – 20:45

Gitte B. Høstbo:

Hvordan fandt jeg min svenske slægt?

AFLYST: Jytte Skaaning: Hvad gør vi, når kirkebogen mangler?

Mange af vore kirkebøger før 1814 er gået tabt, pga. mus og brand, der har hærget de mange præstegårde. Hvad gør vi så, når bøgerne ikke eksisterer mere? Foredraget giver tips og råd om, hvor vi kan finde andre kilder, der kan hjælpe os videre.

21:00 -Kaffe/te i Pejsestuen (udstillingsstandene og edb-rum, spørgecentral og SLÆGTEN)

Lørdag: 20. september 2008

08:00 – 09:00 - Morgenmad

09:15 – 10:45

Anton Blaabjerg, genealog:

Danmarks tre retsinstanser gennem tiderne
- indgange/nøgler til disses bevarede ting- og justitsprotokoller

Hvordan fungerede retsvæsenet i gamle dage? – Hvordan findes oplysningerne om vore aner i det store materiale i de mange ting- og justitsprotokoller bl.a. via udgivelser og uddragekstrakter. Hvordan formidles oplysningerne så til læserne?

10:45 – 11:00 - Kaffe/te i Salen samt deltagernes forskning, edb-rum og spørgecentral.

11.00 – 12:00 - Egen tid (udstillingsstandene, edb-rum, spørgecentral og SLÆGTEN)

12:00 – 13:00 - Frokost

13.15 – 15:00

Afbud fra Hanne B. Stegemüller, Leif Sepstrup fortæller om samme emne:

Vær med til at bevare den danske kulturarv:
“DanskKirkegårdsIndex” blev stiftet i 2006. Formålet med det landsdækkende projekt er at bevare den danske kulturarv til glæde for lokal- og slægtshistorikere. Foredraget fortæller projektets historie og krydres med masser af praktiske eksempler.

15:00 – 15:30 - Kaffe/te i Salen

15:15 – 16:45

Agnete Birger Madsen

Det uregelmæssige om uægte børn, adoptioner, fødselsstiftelsen m.m.
Hvordan klarede de det før p-pille og fri abort? Med udgangspunkt i sin egen familie, sin ph.d.- afhandling om ugifte mødre og uægte børn på landet 1830-1880, fortælles om udviklingen i vilkårene for de uægte mødre og deres børn i det meste af 1800-tallet og første halvdel af 1900-tallet. Der fortælles om graviditets- og fødeomstændig-hederne, hvad der skete med børnene og mødrene, det kildemæssige grundlag, holdninger, alt efter tid og sted, og de vigtigste lovændringer. se. evt. www.uaegte.dk

16.45 – 18.00 - Egen tid (udstillingsstande, edb-rum spørgecentral, og SLÆGTEN)

18:00 – 19:30 - Middag

21:00 – Kaffe/te i Pejsestuen

Søndag: 20. september 2008

08:00 – 09:00 - Morgenmad

09:15 – 10:45

Jørgen Dieckmann Rasmussen, arkivchef, Esbjerg Byhistoriske Arkiv:

Fra fæstebonde til prioritetsbestyrer
Omkring år 1800 tilhørte ca. 98 % af den danske befolkning bondestanden eller almuen. Der var forskel på fæstebonde og selvejere, for slet ikke at nævne husmænd med og uden jord. Også inden for de enkelte grupper var forskellene store: En kongelig fæstebonde fandt sig ikke i hvad som helst. Mellem ham og en selvejer-bonde var der næsten ingen forskel.Foredraget behandler landbrugets udvikling fra ca. 1750 frem til ca. 1950 med særlig fokus på kilder af interesse for slægtsforskere og lokal-historikere.

10:45 – 11:00 - Kaffe/te i Salen (udstilling af deltagernes slægtsforskning, edb-rum, spørgecentral, og SLÆGTEN)

11:00 – 11:45

Gitte B. Høstbo:

Forbrydere og fruentimmere
Har din ane været straffet? Foredraget fortæller, hvad vi kan finde af billeder af vore aner på arkiverne, hvis de har været på den forkerte side af loven. Sagerne fortæller de straffedes historier. Projektet med cd’erne af Fruentimmere m.m. præsenteres. www.Genealogisk-forlag.dk

11:45 -12.00 - Formanden slutter weekenden.

12:00 – 13:00 – Frokost – herefter hjemrejse