Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger
indbyder hermed til

Nørgaards HøjskoleSlægtshistorisk Weekend på
Nørgaards Højskole
5.-7. oktober 2007.
under temaet:
1700-tallets aner

 Program for weekenden:

Fredag: 5. oktober 2007

16:00 – 17:30 – Ankomst, indkvartering (kaffe/te kan købes)

17:30 – 18:00
SSF’s formand byder velkommen og introducerer kurset.

18:00 – 19:00 - Middag

19:15 – 20:45

Hans Bjørn, cand. mag. lektor ved VUC i Århus:

Om 1700-årene i Danmark
1700-åreme er på alle måder et meget splittet århundrede i Danmarks historie. I 1720 sluttede Store Nordiske Krig med en formel sejr over Sverige, men Danmark var alligevel færdig som europæisk stormagt på den militære scene. Kræfterne kunne derfor bruges på en økonomisk politik, merkantilismen, som takket være kolonihandelen på tre kontinenter skulle gøre landet rigere end nogensinde før. Vi kalder det den florissante periode fra 1750 og de næste to generationer frem. Formuer blev tjent, København voksede til en europæisk søhandelsstad, og nye tanker og oplysning bredte sig i samfundet

21:00 - Kaffe/te i Pejsestuen + udstillere af EDB m.m.

Lørdag: 6. oktober 2007

08:00 – 09:00 - Morgenmad

09:15 – 10:45

Jan Pøhlmann-Jessen:

Fredericias historie
Fredericias historie har ikke kun interesse for byens indbyggere men for alle med interesse for historie og religionshistorie, da byen forener mange nationale men også internationale historiske strømninger: De første katolikker i Danmark efter reformationen fik dispensation til, at bosætte sig her. Den jødiske menighed var en overgang den eneste i Danmark. Også reformerte protestantiske grupper fra Frankrig og Tyskland fik særtilladelse til at opholde sig i byen allerede inden religionsfriheden.

10:45 – 11:00 - Kaffe/te i Salen samt deltagernes forskning, edb-rum og spørgecentral.

11.00 – 12:00 - Egen tid (udstillingsstandene, edb-rum, spørgecentral og SLÆGTEN)

12:00 – 13:00 - Frokost

13.15 – 15:00

Anders Monrad Møller:

Danske skippere og andre søfolk i 1700-tallet.
Om hvor søfolkene fandtes og kan findes. Om myten om de søfarende danskere. Om hvorfor søfolkene og søfartens historie er så fascinerende.

15:00 – 15:30 - Kaffe/te i Salen

15:15 – 16:45

Erik Kann:

Kildemateriale fra 1700-tallet.
Det skriftlige kildemateriale om de danske købstæder går langt tilbage, og der er således glimrende muligheder for at belyse købstads-slægtens historie ganske langt tilbage i tiden.Gennem en række praktiske eksempler belyses det vigtigste kildemateriale fra 1700-tallet i relation til slægtsforskning, eksempelvis skattemandtaller, regnskaber og grundtakster.

16.45 – 18.00 - Egen tid (udstillingsstande, edb-rum spørgecentral, og SLÆGTEN)

18:00 – 19:30 - Middag

21:00 – Kaffe/te i Pejsestuen

Søndag: 7. oktober 2007

08:00 – 09:00 - Morgenmad

09:15 – 10:45

Michael Bregnsbo:

Folk Skriver til Kongen
Under enevælden var retten til at indsende bøn skrifter (supplikker) til kongen en af de meget få rettigheder, der var undersåtterne beskåret. Disse supplikker udgør et omfattende, interessant og værdifuldt, omend også noget uoverskueligt kildemateriale, både til belysning af forholdet mellem konge og befolkning og til brug for slægtsforskere og lokalhistorikere. Ikke mindst samler interessen sig om den ubrudte række af supplik-protokoller, som findes i Danske Kancellis arkiv i Rigsarkivet for hele 1700-tallets vedkom datidens rets-, kirke- og undervisnings-væsen, og de supplikker, der blev indsendt hertil samt de svar, supplikanterne fik herfra, kaster lys over over-ordentlig mange aspekter af datidens samfundsliv, også af interesse for slægtsforskning. I foredraget vil supplik-kerne, navnlig det i Danske Kancelli i 1700-tallet, blive præsenteret, og der vil blive givet eksempler på, hvad supplikkerne kunne handle om samt hvordan de vil kunne anvendes i forbindelse med slægts- og lokalhistorisk forskning

10:45 – 11:00 - Kaffe/te i Salen (udstilling af deltagernes slægtsforskning, edb-rum, spørgecentral, og SLÆGTEN)

11:00 – 11:45

Tove Glud Rasmussen, tidl. Reg. revisor:

En borger i Horsens og Randers dør i 1739
Min 4 – tip-oldefar Peder Thomasen Bering dør i Horsens den 21. november 1739, 42 år gammel. Det bliver optakten til et såkaldt kommissionsskifte indført i en protokol på ca. 1000 sider. Foredraget vil omhandle skiftet, og hvad man kan få ud af det, samt informere om en uhyre velhavende borgers liv.

11:45 -12.00 - Formanden slutter weekenden.

12:00 – 13:00 – Frokost – herefter hjemrejse