Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger
indbyder hermed til

Nørgaards HøjskoleSlægtshistorisk Weekend samt SSFs 25-års jubilæum
på Nørgaards Højskole
6.-8. oktober 2006.
under temaet:
Fortæl slægtens historier

 Program for weekenden:

Fredag: 6. oktober 2006

16:00 – 17:30 – Ankomst, indkvartering (kaffe/te kan købes)

17:30 – 18:00 – SSF’s formand byder velkommen og introducerer kurset.

18:00 – 19:00 - Middag

19:15 – 20:45

Lars Møller:
(forfatteren til “Man er vel hardbo – 600 års familiekrønike fra Nordvestjylland”):

Tag den højre hjernehalvdel med på arkivet
Alle fortæller historier i dagligdagen. Selv slægtsforskere. Men når det kommer til slægtshistorierne, går mange i stå. Men der er ingen grund til at vente. Fif og teknikker til at fortælle en god historie er noget, der kan læres. Et godt fif er at gå i gang, allerede mens du forsker: Tag højre hjernehalvdel med på arkivet.

21:00 - Kaffe/te i Pejsestuen + udstillere af EDB m.m.

Lørdag: 7. oktober 2006

08:00 – 09:00 - Morgenmad

09:15 – 10:45

Slægtsforskere. Lad os gøre noget ved det!
Slægtsforskning. Er det små sedler med navne og årstal, ringbind og plastlommer, tavler og skemaer? Eller er det – også sammenskrivning af alle notaterne, præsentation af materialet for ”ikke-slægtsforskere” og glæden ved at skrive frem for manien ved at samle?

10:45 – 11:45
Udstillingsstande er åbne (dvs. bemandede)

Forlagene ”One Way Tryk”, Skanderborg og ”Underskoven”, Kbh.
DIS-Danmark præsentation af slægtsprogrammer
Slægtsforskernes egne ophængninger (med ophængernes nærvær)

12.00 – 12:45 - Frokost

13.30 – 15:00

Henriette Idestrup:

Slægtsforskeren og “etikken”.
Vi higer og søger, ikke bare i gamle bøger, men også på nettet, når vi søger oplysninger om vores aner og deres liv og færden. Vi vil vide det hele, men skal vi også publicere det hele? Hvor lidt og hvor meget skal med? Gør det en forskel, om vi beskriver vores bedstemors liv i 1920érne eller vores tip6oldefars liv i slutningen af 1600-tallet? Er der forskel på om vi offentliggør vores data på nettet eller om vi skriver en slægtsfortælling, der får ISBN-nr. og kommer på bibliotekets hylder? Har vi brug for etik i slægtsforskningen? Kan vi overhovedet definere en fælles etik eller må vi finde hver vores vej? Foredragets udgangspunkt er vores forvaltning og videreformidling af det materiale, vi samler om vores aner. Der lægges op til debat, samt stillingtagen fra den enkelte forsker.

15:00 – 15:30 - Kaffe/te i Salen

15:15 – 16:45

Charlotte S. H. Jensen:

Mit liv med slægtsforskere
En kulturel analyse af en velafgrænset befolkningsgruppe i det danske samfund. Denne, stadigt større, gruppe udvikler mange særlige karakteristika og har en egen indre dynamik – samt særlige regler for samvær og udøvelse af sin virksomhed. Foredraget søger at bestemme disse karakteristika samt give et forsøg på tolkning af det emotionelle grundlag for gruppemedlemmernes virksomhed og betingelser for yderligere vækst i den genealogiske interessegruppe.

16.45 – 18.00 - Egen tid (udstillingsstande, edb-rum spørgecentral, og SLÆGTEN)

18:00 – 19:30 - Middag

21:00 – Kaffe/te i Pejsestuen

Søndag: 8. oktober 2006

08:00 – 09:00 - Morgenmad

09:15 – 10:45

Erik Kann:

Slægtsbøger på internettet
Der var engang, hvor slægtsforskere fik skyld for at være massivt selvoptagne individer uden blik for andet end netop deres egen lille familie. Der findes måske endnu enkelte sådanne størrelser tilbage, men hovedparten af slægtsforskere er takket være Internettet og digital kommunikation blevet genealogiske verdensborgere med kæmpe familier med vidtforgrenede globale rødder. Netop Internettet er hjemstedet for en mængde nye former for slægtsbøger: Interaktive bøger, billed- og lydkommunikation mm. I foredraget behandles Internettets kæmpe varians af slægtsbøger: Hvad er det for former, der findes “derude”, hvordan finder man frem til dem, hvad skal man passe på etc., etc.

10:45 – 11:00

Work-shops: (Man vælger at følge 2 af de 3)
Erik Kann: Lige til slægtsgrænsen
Anton Blaabjerg: Disposition af slægtsBogen
Kathrine Tobiasen: Skriv slægtsbogen på computer

Om slægtsbøger og tilgrænsende fremstillingsformer

10.45-11.25 1. forløb 1. forløb 1. forløb

11.25-11.35 Skifte-pause Skifte-pause Skifte-pause

11.35-12.15 2. forløb 2. forløb 2. forløb

12.30-13.00 Frokost

11:45 -12.00 - Formanden slutter weekenden.

12:00 – 13:00 – Frokost – herefter hjemrejse