Slægtshistorisk Weekend
Slægtsforskerprisen uddeltes denne gang til alle slægtsforskere.
Alle slægtsforskere er modtagere af årets slægtsforskerpris fortalte Trilby L. Gustafson på Slægtshistorisk Weekend 2012. Et tæt samarbejde mellem slægtsforskere og Statens Arkiver har bevirket at man har kunnet fjerne CPR-numrene fra de nye kirkebøger, så disse kunne blive tilgængelige på arkivalieronline.dk. Som repræsentant for modtagere af prisen var Arkivleder på Rigsarkivets Formidlingsafdeling Allan Vestergaard mødt og modtog på alles vegne den fine pris. Han takkede mange gange for prisen, men ville også gerne på Projektleder Klaus Arøe Schmidts vegne sige tak for Årets Slægtsforskerpris. Derudover ville han på projektets vegne især takke Susanne Fuglsang stort for hendes store koordineringsarbejde slægtsforskerne imellem. Allan Vestergaard fortalte om Statens Arkivers mange nye kommende projekter, der bliver til glæde for slægtsforskere i hele landet.