Artikler for slægtshistoriske foreninger i Danmark:

Anmeldelser og småstykker
SSFs årsberetning 2008
SSFs årsmøde 2008
Nekrolog over Birgit Øskov
Nekrolog over Jørgen Seide Petersen
Fra redaktøren
Tingbogsnotater vedr. Winther – Slægter i Fleskum Herred – af Hans Gjedsted
De slægtshistoriske foreninger og DIS-Danmark
Wel nød han brændevin…… – af Jens Aaberg
Søskade under Svenskekrigen – af Kurt Kermit Nielsen
Slægtsgaardsarkivet – hvad rummer det?
Kedelige folketællinger eller? – af Hannah Aabech
Nogle mærkedage og deres skikke – af Erland Skovbjerg
Lego – slægtsnavn og indfødsret – af Anton Blaabjerg