Artikler for slægtshistoriske foreninger i Danmark:

OBS: Dette nummer indeholder også prøvetryk vedr. navnebjælker / logoer jvf. årsmødet 2005

Anmeldelser og småstykker
Om Viborg Tugthus – af Kurt Kermit Nielsen
Burholt – af Bjarne Nørgaard Pedersen
Mere om Røgelhede – af Bjarne Nørgaard Pedersen
Slægten Mørk i Kalum, et supplement – af Bjarne Nørgaard Pedersen
Hermansen-brødrene fra Gredsted; om brødre udvandret til Amerika og deres rod i Gredsted – af Magne Juhl
Om Else Berthelsdatter, en yndlingsane fra 1700-tallet – facts og fantasi – af Eli Lundgaard Ottosen
I slægt med digteren Ambrosius Stub – af Jan Kassow
Præste- og embedsmandsslægter i Norge 1536-1700 – af Flemming Aagaard Winther
Eventyr for slægtsforskere: “Den gamle gravsteen” af H. C. Andersen – af Birgit Øskov
Levevilkår for ansatte på et gods anno 1865 – af Knud Precht
Enken Maren Jensdatters klageskrivelse – af Kurt Kermit Nielsen
Nyt fra Statens Arkiver – af Anton Blaabjerg
Flere anmeldelser og småstykker
Skarpretter Seyler – af Kurt Kermit Nielsen