Priser for medlemsbladet SLÆGTEN:

Løssalg: Bladet kan købes i løssalg for 30 kr. + forsendelse

Privat abonnement: (2 numre, incl. forsendelse) 75 kr.

(SLÆGTEN modtages vederlagsfrit som medlem af en af de tilsluttede slægtshistoriske foreninger.)

- Abonnenter bosat i udlandet, der benytter giro til betaling, dog 100 kr.

Ældre numre: 10 kr. pr. stk. + forsendelse.

Forespørg hos ekspeditionen pr. e-mail:
- om hvordan man modtager et eksemplar!

SLÆGTENS giro-konto: 0 94 55 87

Annoncer i SLÆGTEN:
800 kr. + moms pr. halve trykside, en kvart eller en ottendedel side henholdsvis 400 kr. og 200 kr. + moms. - Bladets format er A4.