Set og sket i Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.

sfv1

Slægtshistorisk Forening for Vestegnen blev stiftet i 2003. Vi holder til i nogle dejlige lokaler i Aktivitetscentret lige ved Glostrup station. Vi har medlemmer fra Glostrup, Albertslund, Tåstrup, Ishøj, Brøndby, Vallensbæk og sågar også fra København.

sfv2          sfv3

                      Fra vores Cafe med kig ind til EDBrummet                                             Fra vores store sal

 

I vor medlemskreds er der en meget stor bredde. Der er medlemmer der har dyrket slægtsforskning i mere end 30 år og der er medlemmer der netop er startet. Alle har vi det fælles mål at øge kendskabet til vor fortid, til vore aner. Vore medlemmer har forskellige indfaldsvinkler til deres slægtsforskning og den erfaringsudveksling er guld værd for udviklingen af færdighederne i at slægtsforske. Der er ingen færdig løsning på, hvorledes hvert enkelt medlem skal forske; det er helt individuelt.

Vi har åbent hver tirsdag aften. En gang månedlig har vi besøg af en foredragsholder, og disse arrangementer er meget velbesøgte – ikke bare af medlemmer, men også af gæster. En gang månedlig har vi temaaften, hvor medlemmer på skift selv fortæller. De andre tirsdage oprettes der bl.a. små grupper med forskellige emner og vi hjælper hinanden med gode råd, så man kan få nye impulser og ideer til sin egen slægtsforskning.

Vi udsender hver måned et nyhedsbrev til medlemmerne med information, gode råd og nye muligheder samt månedens program. Vi kan også ses på hjemmesiden sfv-glostrup.dk, hvor bl.a. alle vore nyhedsbreve kan læses.

En gang årligt drager vi af sted på en sommerudflugt til et historisk sted, som altid sluttes af med et godt måltid. F.eks. har vi besøgt Gjorslev Slot, Kastellet, Frilandsmuseet, Frederiksborg slot, Nyvang, Gavnø slot, Skjoldnæsholm, Naverhulen i Helsingør og Dragør Fortet.

sfv5

                                                    Et udsnit af deltagere på vej til Frederiksborg slot


Der er en voksende interesse for slægtsforskning. Det er ikke længere kun en interesse for den ældre generation - stadig flere yngre ønsker også at kende deres historier. Selvfølgelig har TV udsendelserne, om at finde sine aner, spillet ind, men også den store adgang til de mange data, der nu er lagt på internettet, har bidraget hertil. Denne udvikling har vendt op og ned på alt; vore muligheder i dag er nogle helt andre end for bare 10 år siden, men vigtigt er det dog stadig at være medlem af en forening og på den måde have kontakt med andre slægtsforskere.

På bestyrelsens vegne
Yrsa Holm Kristensen, fmd