Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn

Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn er en traditionel slægtshistorisk forening stiftet i 1979 som opfølgning på et aftenskolehold i slægtsforskning. Vi arrangerer foredrag om arkivteknik og kulturhistorie og afholder ekskursioner til lokalarkiver og historiske steder. Til de 12 årlige arrangementer hører også en samarbejdsaften, hvor medlemmerne udveksler nyheder fra egen slægtsforskning. Forsamlingsbygningen centralt i Hjørring er vores faste mødested, som Hjørring Kommune stiller gratis til rådighed. Her sørger vores kaffelaug for, at vi i en pause under møderne kan få en forfriskning. Vi er repræsenteret i den lokale Folkeuniversitetskomité og har jævnligt foredrag i fællesskab med biblioteket.

I Hjørring er museum og arkiv koblet i samme institution. I 2014 kunne Vendsyssel Historiske Museum fejre sit 125 års jubilæum og Historisk Arkiv 50 år. Lokalarkivet har således altid været i professionelt regi - i modsætning til mange andre steder, hvor en privat forening har taget initiativ til oprettelse af et arkiv. Det betyder, at vi har skullet ”bevise” vores duelighed i forhold til arkivet og i praksis også er kommet til at fungere som en byhistorisk forening.

Det frugtbare samarbejde tog for alvor fart ved 750 års købstadsjubilæet i 1993, hvor medlemmer af Slægtshistorisk Forening transskriberede de ældre folketællinger fra Hjørring, som arkivet lod trykke til salg.

Senere har vi i fællesskab arrangeret historiske lørdage, som nu er blevet en fast del af arkivets virke med åbent arkiv på den første lørdag i månederne september til april. Her hjælper vores arkivlaug besøgende på læsesalen, der tilbydes en introduktion til nye slægtsforskere og i en studiekreds læses tekster med gotisk håndskrift.

Studiekreds i gotisk håndskrift med Per Maack Andersen

Arkivlauget har også deltaget aktivt i arbejdet med at indrette ny læsesal, og et omfattende arkiv over vendelboer født før Folkeregisteret er blevet digitaliseret og lagt ud på internettet med adressen www.vendelboarkivet.dk . For tiden arbejdes med indtastning af oplysninger fra vejvisere, mens andre grupper søger at skabe sammenhæng mellem byhusenes matrikelnumre, skiftende husnumre og gadenavne. Med to på hinanden følgende museumsledere som medlemmer hos os, må ambitionen om at gøre Slægtshistorisk Forening til en seriøs samarbejdspartner vel siges at være opfyldt.
Vores logo viser en bjælke med foreningens navn omgivet af to skjolde. Det ene viser Hjørrings skytshelgen og byens segl Sct. Catharina. Det andet refererer til vores opgave: At finde sammenhængen mellem slægtstræets friske skud og dets skjulte rødder.