Velkommen på SSFs hjemmeside

Den 5. maj 2018 har

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger fusioneret med Danske Slægtsforskere.

Læs pressemeddelelsen her

Vi henviser til vores nye, fælles hjemmeside, www.slaegtogdata.dk

Du skal være opmærksom på, at i Danske Slægtsforskere kan enkeltpersoner optages som medlemmer

- læs mere her https://www.slaegtogdata.dk/foreningen/medlemmerne/meld-dig-ind

Du kan HER se referaterne fra de to årsmøder, hvor opløsningen af SSF blev enstemmigt vedtaget.

Tak til alle vores lokalforeninger for godt og frugtbart samarbejde gennem mange år.

Velkommen i Danske Slægtsforskere.